Profil společnosti


Patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991 ing. Václavem Kratochvílem, který od roku 1986 pracoval na patentovém úřadu jako průzkumový referent. Od roku 1988 působil jako pracovník ústavu zajišťujícího průmyslově právní ochranu vysokým školám ČR. Od roku 1991 je patentovým zástupcem zapsaným v rejstříku komory patentových zástupců ČR a od roku 2002 i evropským patentovým zástupcem. V roce 1996 byl jmenován Ministerstvem spravedlnosti ČR znalcem pro základní obor patenty a vynálezy se specializací využívání, odměňování a oceňování vynálezů, ochranných známek a ostatního průmyslového vlastnictví.

Od vzniku kanceláře jsme nabyli mnoho zkušeností v oblasti práva v průmyslovém vlastnictví a to nejenom v České republice, ale také v oblasti zahraničních a mezinárodních patentových přihlášek (mezinárodní forma přihlášky PCT, Evropský patent) a ochranných známek.

Rádi bychom Vám nabídli naše služby při pomoci zpracování přihlášek vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a v neposlední řadě také ochranných známek. Naše nabídka zahrnuje nejenom zpracování přihlášek, ale poskytujeme kompletní služby (vyřizování veškeré agendy, sledování lhůt platnosti průmyslových práv, sledování zveřejněných přihlášek apod.) a jsme schopni zastupovat v celém řízení nejenom před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR, ale také před Evropským patentovým úřadem a rovněž jsme schopni zajistit podání přihlášek i do jednotlivých států. Dále bychom Vám rádi nabídli naše služby při vypracovávání patentových a známkových rešerší, návrhů licenčních smluv, oceňování nehmotného majetku a dalších služeb v oblasti průmyslových práv.


Služby v oblasti průmyslových práv

  • Zpracování přihlášek vynálezů se žádostí o udělení patentu, zpracování přihlášek užitných vzorů, průmyslových vzorů a topografie polovodičových výrobků
  • Zpracování mezinárodních přihlášek vynálezů formou PCT nebo Evropského patentu
  • Zajištění podání přihlášek vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek v zahraničí
  • Zpracování národních a mezinárodních přihlášek ochranných známek a označení původu
  • Patentové rešerše
  • Známkové rešerše
  • Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky a Evropským patentovým úřadem
  • Zpracování podloh pro licenční smlouvy v oblasti průmyslového vlastnictví
  • Ocenění nehmotného majetku, znalecké posudky
  • Vedení agendy týkající se průmyslového vlastnictví (sledování lhůt platnosti, upozornění na možnost prodloužení registrací)